Nieuws

Beste patiënten,

De ontwikkelingen van het coronavirus zijn in een volgende urgente fase gekomen. Dit heeft er toe geleid dat het KNMT-bestuur ( Koninklijke Nederlanderse Maatschappij voor Tandheelkunde) haar leden (tandartsen, orthodontisen en kaakchirurgen) adviseert om met ingang van maandag 16 maart 2020 en in ieder geval tot 6 april 2020 de reguliere zorgverlening op te schorten en over te gaan op het uitsluitend behandelen van spoed gevallen.

Dit betekent dat TGP de Weer uitsluitend ernstige spoedgevallen zoals uitgeslagen tanden, ernstige kiespijn, nabloedingen of abcessen zal blijven behandelen.
U kunt hiervoor de praktijk bellen: 075-6169393

Bestaande afspraken – ook bij onze mondhygiënisten –  zullen komen te vervallen.

Wij zullen contact met u opnemen om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Wij hopen op uw begrip en wensen u veel sterkte toe in deze moeilijke, bizarre tijd.

Tandartsen groepspraktijk de Weer